DC Dimensio Verpakkingen te Almere

DC Dimensio Verpakkingen te Almere

Loos Betonvloeren heeft voor het DC Dimensio Verpakkingen te Almere met succes een supervlakke vloer gestort conform DIN 15185. De grootte van de vloer bedraagt maar liefst 34.000 m2.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DC Dimensio Verpakkingen te Almere
 • Locatie: Almere
 • Vlakheid: Supervlak conform DIN 15185
 • Grootte: 34.000 m2
 • Overige: Drulagen Verdiepingen
 • Oplevering werkzaamheden Loos: februari 2021

 

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Engeneering betonvloeren
 • Levering/aanbrengen EPS isolatie
 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren
DC Kaapstadweg B3

DC Kaapstadweg B3 Amsterdam

Medio mei 2020 is Loos Betonvloeren gestart met werkzaamheden aan het hoogwaardige logistieke distributiecentrum aan de Kaapstadweg te Amsterdam. Loos Wapeningscentrale heeft de wapening geleverd en aangebracht voor de collega’s van Loos Betonvloeren. Het complex bestaat uit 30.000 m2 aan warehouse vloeren, 2500 m2 mezzanine en 3 laadkuilvloeren.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DC Amsterdam Kaapstadweg B3
 • Locatie: Amsterdam
 • Vlakheid: Supervlak conform DIN 15185
 • Grootte: 33.500 m2
 • Overige: Laadkuilen en Mezzanine
 • Oplevering werkzaamheden Loos: november 2020

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Engineering en aanbrengen HSP palen
 • Maatvoering HSP palen
 • Vrijmaken HSP palen
 • Fundatie / Bekisting
 • Engeneering betonvloeren
 • Levering / aanbrengen EPS isloatie
 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering / verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering / verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren

In mei is Loos Wapeningscentrale gestart met de realisatie van de laadkuilen van in totaal 4000 m2  en circa 60 ton wapening. In september is men gestart met de werkzaamheden in het pand. Er werd gestart met het aanbrengen van de wapening voor de eerste van de drie fases mezzanine vloer van in totaal 2.700m2.

Tegelijk met de mezzanine werd er begonnen met het plaatsen van 2.700 m1 stortafzetting ten behoeve van de voorstortstroken van de super vlakke vloeren. Om de stortafzetting te optimaliseren heeft Loos Wapeningscentrale deze in eigen beheer uitgevoerd. In maart is men al gestart met de engineering van verschillende concepten stortafzettingen, waarin de wapening door kon lopen en het beton werd tegengehouden. Na het neerzetten van verschillende proefopstellingen zijn zij tot een uiteindelijk ontwerp gekomen dat is toegepast aan de Kaapstadweg. De begane grond vloeren zijn hybride uitgevoerd met de inzet van de Giga Screed, zodat ze voldoen aan vlakheidsklasse DIN 15185. Dit alles heeft geresulteerd in een super strak resultaat.

Na het storten van de voorstortstroken werd er begonnen met het aanbrengen van ca. 30.000m2 vloerwapening voor het magazijn en expeditie gedeelte van het distributiecentrum. De vloervelden waren opgedeeld in 12 delen van circa 24 m1 breed en 85 m1 lang. In verschillende vloervelden moest de wapening tijdens de stort worden aangebracht. Naast veiligheid zijn dan ook snelheid en nauwkeurigheid van extra belang, zodat er geen oponthoud plaatsvindt tijdens de stort. Er is ruim 260 ton staal verwerkt in deze vloer.

Kortom, wederom een mooi project dat volledig door de Loos Betongroep in eigen beheer is uitgevoerd!

DC Smartlog Conakryweg te Amsterdam

DC Smartlog Conakryweg te Amsterdam

Loos Betonvloeren heeft voor het DC Smartlog Conakryweg te Amsterdam succesvol een nieuwe vloer afgeleverd met een vlakheidsklasse 5 conform NEN 2747. De grootte van de vloer bedraagt maar liefst 45.000 m2.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DHG Smartlog Conakryweg Amsterdam
 • Locatie: Amsterdam
 • Vlakheid: Klasse 5 conform NEN 2747
 • Grootte: 45.000 m2
 • Overige: Sprinklerruimte, Pompruimte en Verdiepingsvloeren
 • Oplevering werkzaamheden Loos: juli 2020

 

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren
DC Bakker Barendrecht Ridderkerk

DC Bakker Barendrecht Ridderkerk

Loos Betonvloeren heeft voor het DC Bakker Barendrecht in Ridderkerk met succes de vloer gestort met een vlakheidsklasse 5 conform NEN 2747. De grootte van de vloer bedraagt een omvang van 37.500 m2.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DC Bakker Barendrecht Ridderkerk
 • Locatie: Ridderkerk
 • Vlakheid: Klasse 5 conform NEN 2747
 • Grootte: 37.500 m2
 • Overige: Laadkuilen en Verdiepingen
 • Oplevering werkzaamheden Loos: mei 2020

 

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
DC Smartlog te Ridderkerk

DC Smartlog te Ridderkerk

Medio april 2020 heeft Loos Betonvloeren het hoogwaardige logistieke DC Smartlog te Ridderkerk voorzien van een nieuwe vloer. Het complex bestaat uit 55.000 m2, en is verdeeld over 4 distributiecentra inclusief laadkuilen, mezzaninevloeren en kantoren.

De begane grondvloer van alle distributiecentra zijn hybride uitgevoerd met de inzet van de Giga Screed zodat ze voldoen aan vlakheidsklasse DIN 15185.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DC Smartlog
 • Locatie: Ridderkerk
 • Vlakheid: Supervlak conform DIN 15185
 • Grootte: 55.000 m2
 • Overige: Laadkuilen, Mezzanine en Kantoren
 • Oplevering werkzaamheden Loos: april 2020

 

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Levering/aanbrengen EPS isolatie
 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren
DC Delin Capital te Den Hoorn

DC Delin Capital te Den Hoorn

Loos Betonvloeren heeft, met inzet van de Giga Screed, de realisatie van het nieuwe distributiecentrum van ca. 50.000 m2 voor een grote vastgoedontwikkelaar in Den Hoorn met succes afgerond. Het centrum is inmiddels in gebruik genomen door de huurder.

Projectgegevens:

 • Projectnaam: DC Delin Capital
 • Locatie: Den Hoorn
 • Vlakheid: Supervlak conform DIN 15185
 • Grootte: 50.000 m2
 • Overige: Laadkuilen en Mezzanine
 • Oplevering werkzaamheden Loos: januari 2020

 

Werkzaamheden / leveranties Loos Betonvloeren

 • Engineering betonvloeren
 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren
Giga Screed

Loos Betonvloeren heeft binnen, voor een deel van de hal (ruim 8.000 m2), de nieuwe Giga Screed ingezet. De Giga Screed kan tot wel 27 meter tegelijk supervlak afwerken. De betonvloer in de hal is 18 centimeter dik. Het beton is gewapend met staalvezels en een bovennet (hybride).

Grondige inspectie betonvloeren

De door Loos Betonvloeren gestorte vloeren zijn na grondige inspectie goedgekeurd voor ingebruikname. Het supervlakke gedeelte van de vloeren is uitvoerig en vrijwel probleemloos getest met behulp van heftrucks in de smalle gangpaden. Hiertoe wordt er met uitgeschoven mast door de smalle gangen gereden en wordt de afstand van mast tot stelling gecontroleerd. Onze eerste samenwerking met de hoofdaannemer is zeer prettig en constructief verlopen.

Datacenter te Middenmeer

Datacenter te Middenmeer

Projectgegevens:

 • Projectnaam: Datacenter
 • Locatie: Middenmeer
 • Vlakheid: Klasse 3 conform NEN 2747
 • Grootte: 55.000 m2
 • Oplevering werkzaamheden Loos: augustus 2019

 

Werkzaamheden/leveranties Loos Betonvloeren 

 • Fundatie / Bekisting
 • Levering/aanbrengen EPS isolatie
 • Stralen van vloervelden
 • Leveren en aanbrengen wapening/plaatsen stortonderbrekingen
 • Levering/verpompen betonmortel incl. constructieve staalvezels
 • Levering/verwerken slijtmateriaal
 • Nabehandeling
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren

 

Een grote Amerikaanse software gigant heeft Agriport A7 als vestigingsplaats uitgekozen voor een hypermodern datacentrum. Diverse regio’s in binnen- en buitenland zijn in de race geweest om de softwarereus te verwelkomen. Die levert door de bouw en het onderhoud van het datacentrum vooral indirecte werkgelegenheid op. De keuze voor Agriport lijkt mede te zijn bepaald doordat het datacentrum op (rest)energie uit de glastuinbouw kan draaien en kassenkwekers kunnen profiteren van warmte die computers achterlaten.

Loos Betonvloeren bouwt distributiecentrum Amsterdam

Medio mei 2020 is Loos Betonvloeren Obdam gestart met werkzaamheden aan het hoogwaardige logistieke distributiecentrum aan de Kaapstadweg te Amsterdam. Loos Wapeningscentrale heeft de wapening geleverd en aangebracht voor de collega’s van Loos Betonvloeren. Het complex bestaat uit 30.000 m2 aan warehouse vloeren, 2500 m2 mezzanine en 3 laadkuilvloeren.

In mei is Loos Wapeningscentrale gestart met de realisatie van de laadkuilen van in totaal 4000 m2  en circa 60 ton wapening. In september is men gestart met de werkzaamheden in het pand. Er werd gestart met het aanbrengen van de wapening voor de eerste van de drie fases mezzanine vloer van in totaal 2.700m2.

Tegelijk met de mezzanine werd er begonnen met het plaatsen van 2.700 m1 stortafzetting ten behoeve van de voorstortstroken van de super vlakke vloeren. Om de stortafzetting te optimaliseren heeft Loos Wapeningscentrale deze in eigen beheer uitgevoerd. In maart is men al gestart met de engineering van verschillende concepten stortafzettingen, waarin de wapening door kon lopen en het beton werd tegengehouden. Na het neerzetten van verschillende proefopstellingen zijn zij tot een uiteindelijk ontwerp gekomen dat is toegepast aan de Kaapstadweg. De begane grond vloeren zijn hybride uitgevoerd met de inzet van de Giga Screed, zodat ze voldoen aan vlakheidsklasse DIN 15185. Dit alles heeft geresulteerd in een super strak resultaat.

Na het storten van de voorstortstroken werd er begonnen met het aanbrengen van ca. 30.000m2 vloerwapening voor het magazijn en expeditie gedeelte van het distributiecentrum. De vloervelden waren opgedeeld in 12 delen van circa 24 m1 breed en 85 m1 lang. In verschillende vloervelden moest de wapening tijdens de stort worden aangebracht. Naast veiligheid zijn dan ook snelheid en nauwkeurigheid van extra belang, zodat er geen oponthoud plaatsvindt tijdens de stort. Er is ruim 260 ton staal verwerkt in deze vloer.

Kortom, wederom een mooi project dat volledig door de Loos Betongroep in eigen beheer is uitgevoerd!

Projectgegevens:

 • Projectnaam: Amsterdam Kaapstadweg B3
 • Locatie: Amsterdam
 • Supervlak conform DIN 15185: 30.000 m2 in hybride uitvoering
 • Overige: Laadkuilen, mezzanine
 • Oplevering werkzaamheden Loos: medio november 2020

Werkzaamheden/leveranties Loos Betonvloeren Obdam BV

 • Engineering vloer en levering/verwerking constructieve staalvezels
 • Aanbrengen HSP palen en engineering
 • Bekistingen/stortafzettingen
 • Leveren en aanbrengen wapening en plaatsen stortonderbrekingen
 • Vrijmaken HSP paalkoppen
 • Maatvoering HSP palen
 • Inmetingen vlakheid betonvloeren
 • Verpompen betonmortel
 • Levering betonmortel
 • Levering/aanbrengen EPS isolatie
 • Levering/verwerken slijtmateriaal

Loos Betonvloeren start aanleg magazijnen Westzaan

In het havengebied op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan is eind augustus 2020 het heien begonnen voor de bouw van drie moderne magazijnen voor een op- en overslagbedrijf. Zodat hier in het najaar van 2021 75.000 ton cacaobonen kunnen worden opgeslagen.

De opdrachtgever heeft 48.000 vierkante meter grond gekocht. Daarvan zal vooralsnog een deel worden bebouwd. Er komen drie opslagloodsen met een oppervlakte van elk 6.000 vierkante meter inclusief een kelder van 5 meter diep.
Er is ruimte om eventueel uit te breiden naar de bouw van een vierde magazijn. Het gaat hier om een logistiek bedrijf gespecialiseerd in transport en opslag van goederen, producten en grondstoffen.

Betonvloeren inclusief bekisting en wapening

Op basis van eerdere positieve ervaringen en referenties werd Loos Betonvloeren wederom ingeschakeld voor het betonwerk en de aanleg van funderingen en vloeren inclusief bekisting en wapening. Er werden vlakke vloeren tussen metershoge stekken aangelegd. In de betonconstructie van de cacao-opslag werden forse afmetingen gecombineerd met een zeer strakke maatvoering in vooral de stekken en een vlakheidsklasse 3 in de vloeren. Bij het grote aantal poeren was vooral de hoge productiesnelheid van belang. Bij de verdere opbouw is het de maatvoering van de stekken die het uiterste vraagt.

Aanleg fundering en poeren

Om de nieuwe magazijnen een goed fundament te geven werd Anton Bouw & Betontechniek gevraagd. Zij gingen aan de slag met het maken en aanleggen van de fundering en poeren, voorzien van 600m3 beton, op basis van een doorlooptijd van slechts 6 weken. Om de uitvoering soepel te laten verlopen is de voorbereiding volledig in 3D verwerkt gelet op fasering, bekisting, hoeveelheden en details. De magazijnen worden volgens de modernste inzichten gebouwd.

Industriebouw

In de november editie van vakblad Industriebouw wordt er ook volop aandacht besteedt aan de bouw van de magazijnen. Hierin wordt de bouw van de hoogwaardige bulkopslag voor cacaobonen in Zaandam omschreven als ‘engineering op topniveau’. Lees hier het complete artikel uit Industriebouw van november 2020.

Anton Bouw & Betontechniek en Loos Betonvloeren bundelen betonkracht

Loos Betonvloeren heeft samen met Anton Bouw & Betontechniek en Bleeker Bouw Advies de krachten en gezamenlijke expertise gebundeld. Speciaal voor Klaver Lily, een grote leliekweker in Heerhugowaard werd een betonvloer met een oppervlakte van ruim 640m2 gerealiseerd.

Optimale groei en bloei omstandigheden

Lelies kweken is een ware kunst en vraagt om uiterste precisie. Om tot een kwalitatief en hoogwaardig resultaat te komen dienen de juiste omstandigheden gerealiseerd te worden voor de groei van deze bloemsoort. Om de nodige transportbewegingen en verwerking van de lelies zo prettig mogelijk te maken, is Anton Bouw & Betontechniek gevraagd hier een passende betonconstructie voor te realiseren.

Speciale samenstelling

Bij de kweek speelt vocht een essentiële rol en worden de paden intensief gebruikt. Door de grote hoeveelheid transportbewegingen en de uiterst natte ondergrond is de draagkracht een uitdaging. Anton Bouw & Betontechniek heeft in overleg met Loos Betonvloeren Obdam een speciale samenstelling bedacht ter voorkoming van scheurvorming. Omdat de stortlocatie circa 400 meter ver in de kas ligt, is ook de wijze van aanbrengen en de verwerkbaarheid een aandachtspunt. Bovendien is planning een pre om de lopende bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Kortom, de realisatie van een betonvloer in een kas, is net als lelies kweken een ware kunst.